Zespół Brugardów

Znalezione obrazy dla zapytania Zespół Brugadów BrSW ocenie lotniczej istotne jest zróżnicowanie między zespołem Brugadów a wzorem Brugadów. Pacjenci z zespołem Brugada typu 1 mogą rozwinąć arytmię komorową z częstością 7,7% rocznie; pacjenci z bezobjawowym typem Brugada typu 1 mają częstość 2,3% zdarzeń rocznie. Piloci, którzy mają zespół Brugada typu 2 (odkrycia ECG siodła) i historię VF lub omdlenia mają 1,39% obliczonych zdarzeń rocznie. Jednak typ Brugada 2 wzorzec EKG bez objawów ma <0,5% zdarzeń rocznie, przy równie niskim wskaźniku zdarzeń dla osób z wzorem Brugada typu 3. Ponieważ morfologia EKG może ulec zmianie, przynajmniej trzy seryjne zapisy EKG powinny być wykonane w odstępie co najmniej 24 godzin. Wszystkie osoby ze wzorem typu 2 powinny być poddane prowokacji blokerami kanałów sodowych. Testy genetyczne na mutacje w genie SCN5A mają ograniczone zastosowanie, ponieważ istnieje ponad 80 znanych mutacji tego genu, a nie wszyscy ci nosiciele genów są poważnie zagrożeni chorobą kliniczną.